با حکم محمد ولی روزبهان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، سید فرشاد موسوی به عنوان مدیر پشتیبانی و تشریفات سازمان منصوب شد.

در سوابق کاری موسوی مشاور سازمان چای کشور و بخشدار مرکزی رودبار دیده می‌شود.