بر این اساس محمداسماعیل هنرمند به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق گیلان منصوب شد.

او پیش از این معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق گیلان بود.

مراسم معارفه مدیرعامل جدید با حضور همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و غلامعلی رخشانی مهر معاونت هماهنگی توزیع توانیر برگزار می شود.