این احکام ، صبح امروز مورخ ۲۳/۱۰/۹۸ در مراسمی با حضور معاونان و کارشناسان ورزش و جوانان در دفتر مدیرکل به مسئولان جدید ورزش و جوانان استان گیلان اعطا شد.

دو انتصاب در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان