شهردار رشت تصریح کرد: پس از تصویب طرح تراموای ریلی در شورای عالی ترافیک کشور ، فاز اول پروژه اجرایی تراموا در شهر رشت کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: اساسنامه سازمان حمل و نقل ریلی کلانشهر رشت که در سالهای قبل به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است در انتظار تصویب نهایی وزارت کشور ،سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور می باشد .

وی همچنین بیان داشت اوراق مشارکت با سود بیش از بیست درصد برای پروژه های خدماتی و حمل و نقل توجیه اقتصادی ندارد. ‌ولیکن در پروژه های درآمدزا کاربرد بیشتری دارد.

شهردار رشت افزود: جذب منابع اعتباری دولت در ردیف های اعتباری مورد تاکید جدی است که نیازمند شروع هرچه سریعتر پروژه است که باید فوراً اقدام گردد.

وی بیان داشت: خط یک تراموای رشت ۱۶ کیلومتر مسیر رفت و ۱۶کیلومتر مسیر برگشت است و دارای ۲۰ ایستگاه می باشد و شروع عملیات اجرایی می تواند شهرداری رشت را در ردیف دریافت کنندگان اعتبار ملی در بودجه کل کشور نگه دارد . ‌

حاج محمدی بیان داشت: اجرای پروژه تراموا علاوه بر توسعه ناوگان حمل و نقل می تواند به جاذبه های توریستی و گردشگری شهر کمک نماید . امروزه بیشتر شهرهای اروپا به این سیستم حمل و نقل روی آورده اند.

وی افزود: مهندسین مشاور بهروی تهران یکی از مشاوران سرشناس و با تجربه و متخصص و کارآزموده است که باید نظارت مستمر و مداوم بر روی اجرای پروژه داشته باشد.