در همین راستا، یک منبع مطلع در گفتگو با گیل خبر با تاکید بر برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی گیلان با هرگونه فساد از سوی مقامات و وابستگان ایشان از بی اساس بودن شایعه بازداشت برادر یکی از نمایندگان گیلان خبر داد.

این منبع مطلع از رسانه های داخلی و استانی دعوت کرد تا با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، قبل از انتشار و یا بازنشر هرگونه خبر در حوزه قضایی از صحت و سقم آن از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.

به گزارش دیارمیرزا، با توجه به قرار گرفتن در سال انتخابات به نظر می رسد، فیک نیوزها و سایتهای وابسته به اصحاب زر و زور با انتشار اینگونه اخبار جعلی و در پیش گرفتن این تاکتیک نخ نما شده درصدد ایجاد فضای روانی نامناسب علیه نمایندگان هستند.