طی حکمی از سوی محمد باقر نوبخت (دبیرکل حزب اعتدال و توسعه)، دبیر حزب اعتدال و توسعه تشکیلات گیلان منصوب شد

.

به گزارش گیلان شهر  طی حکمی از سوی محمد باقر نوبخت (دبیرکل حزب اعتدال و توسعه)، کیوان محمدی برای بار دیگر به عنوان دبیر حزب اعتدال و توسعه تشکیلات گیلان منصوب شد .


لازم به ذکر است محمدی از اوایل دهه ۸۰ به عوان دبیر حزب اعتدال و توسعه تشکیلات گیلان در حال فعالیت است.