۵ خدمت پلیس پیشگیری گیلان به دفاتر پلیس + ۱۰ واگذار شد.

به گزارش گیلان شهر :معاون هماهنگ کننده پلیس گیلان گفت: ۵ خدمت گواهی عکس، کفالت، تحقیقات بیمه، اعلام مفقودی مدارک شناسایی و گوشی و تجهیزات رایانه‌ای از این به بعد به دفاتر پلیس + ۱۰ واگذار ارائه می‌شود. 

برون سپاری ۵ خدمت پلیس پیشگیری


سرهنگ حسین حسن پور با بیان اینکه کاهش مراجعات مردمی به مراکز انتظامی و زمان رسیدگی به درخواست شهروندان و همچنین بهبود کیفیت ارائه خدمات انتظامی از اهداف این طرح است ابراز امیدواری کرد: با واگذاری ۵ خدمت به پلیس + ۱۰ گامی موثر در خدمت گزاری به مردم برداشته شود.
وی گفت: دراین فرآیند ارباب رجوع درخواست خود را در پلیس +۱۰ ثبت می‌کند و نتیجه از طریق پیامک اعلام می‌شود.