گزارش تصویری نشست شهردار و اعضای شورای شهر رشت با معاون وزریر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی باز آفرینی شهری پایدار و بازدید از پیاده راه فرهنگی شهر رشت

به گزار گیلان شهر حاج محمدی شهردار رشت طی نشستی با سید محمد پژمان، معاون وزریر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی باز آفرینی شهری پایدار و اعضای شورای اسلامی شهر دیدار و از پیاده راه فرهنگی شهر رشت بازدید نمودند.