نخستین برداشت راتون در فصل زراعی کنونی در روستای خرم بیشه آغاز شد.

به گزارش گیلان شهر؛ مدیر جهاد کشاورزی فومن امروز گفت : علیرضا جوینده شالیکار  اهل روستای خرم بیشه فومن برداشت راتون را در ۴ هزار متر مربع از شالیزارش آغاز کرد.رامین قاسم زاده با بیان اینکه امسال ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان پس ازبرداشت برنج به پرورش راتون اختصاص یافته است افزود : پیش بینی می شود بیش از ۳ هزار تن  شلتوک به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان از این شالیزارها برداشت شود.