طی نامه ای از جناب آقای دکتر مونسان سرپرست وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت سه اثر تاریخی در فهرست آثار تاریخی ملی ایران به شرح ذیل به سرپرست استانداری گیلان ابلاغ گردید:

به گزارش گیلان شهر :طی نامه ای از جناب آقای دکتر مونسان سرپرست وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت سه اثر تاریخی در فهرست آثار تاریخی ملی ایران به شرح ذیل به سرپرست استانداری گیلان ابلاغ گردید:
۱_ پل خشتی فومن به شماره ثبت ۳۲۵۱۸
۲_ منار کلده از روستای کلده فومن به شماره ثبت ۳۲۳۶۷
۳_ پل آجری سند فومن به شماره ۳۲۵۱۹
۴_ بقعه آقا سید محمد رضا لشت نشا به شماره ۳۲۳۶۲
۵_ ساختمان فلاحت لاهیجان به شماره ۳۲۵۱۲
۶_ پل خطیبان دهستان کسما به شماره ۳۲۳۶۴
۷_ خانه شفیعی رشت محله پیرسرا به شماره ۳۲۳۶۰
۸_ بقعه آقا سید محمد یمنی گورابسر کیسم آستانه اشرفیه به شماره ۳۲۳۶۳
۹_ اداره هواشناسی انزلی به شماره ۳۲۳۶۱

  • منبع خبر : گیلان شهر