نامه انجمن دیدبان آب خاک هوا خطاب به مجمع نمایندکان گیلان مبنی بر خارج کردن محدوده ای به مساحت 17هکتار از منطقه حفاظت شده لیسار تالش بدون مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست

بنام خدا

مجمع محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گیلان

با سلام و احترام ؛

موضوع : واگذاری منطقه حفاظت شده لیسار بدون مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست

وظایف اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان:

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان مجموعا ۵/۲۱۳۴۶۷ هکتار از اراضی استان را تحت عناوین گوناگون تحت مدیریت دارد. طبقات حفاظتی استان تحت ۵ طبقه شامل مناطق چهارگانه تحت مدیریت و مناطق شکار ممنوع به شرح زیر مدیریت می شوند:

اولین طبقه مناطق حفاظت شده است که شامل ۵ منطقه سیاه کشیم , لیسار , سرولات و جواهر دشت , گشت روخان و سیامزگی و سیاهرود رودبار می باشد . از این مقدار ۳۶۳۵۷ هکتار معادل ۴۷/۲% سطح استان منطقه حفاظت شده و ۸۹۰۵۸ هکتار را مناطق ده درصد جنگلی حفاظت شده که ۰۵/۶ % استان را تشکیل داده است .

در طبقه بعدی پناهگاههای حیات وحش شامل مناطق سلکه , سرخانکل , امیر کلایه , لوندویل و چوکام با مجموع مساحت ۷/۳۲۹۱ هکتار و ۲۲/۰ % استان قرار دارند .

مناطق شکار ممنوع با وسعت ۸۱۴۹۷ هکتار شامل مناطق اشکورات , اژدها بلوچ , دیلمان و درفک , ناو اسالم , چاف و استیل عباس آباد است که ۵۳/۵ % استان را از آن خود ساخته اند.

اثر طبیعی ملی سوسن چلچراغ و سرو کهنسال هرزویل با مجموع مساحت ۳۶۰۰ متر مربع طبقه دیگری از مناطق تحت مدیریت است.

و نهایتاً پارک ملی خشکی در یایی بوجاق با وسعت ۳۲۶۶ هکتار به عنوان اولین پارک ملی خشکی دریایی کشور در حوزه استحفاظی استان قرار گرفته است.

(https://gilan.doe.ir/portal/Home/. پورتال اداره کل ). 

برای مشاهده مدرک به  کانال گیلان شهر مراجعه شود.