وی افزود : ساماندهی شناورها و اسکله ها با هدف موضوعات گردشگری صورت گرفته است.

حق شناس ادامه داد : هدف این است که نقاط تردد کوتاه شود ، دریای خزر به دلیل نوع امواج و عمق آن در خصوص گسترش بحث گردشگری به نظر می رسد که مورد استقبال بیشتری قرار گیرد تا اینکه ما شناوری فراهم کنیم که بین بنادر ایرانی  و خارجی خزر تردد کند .تجربه ی کشتی میرزا کوچک خان تجربه ی مفیدی نبود و استقبال آنچنانی صورت نگرفت .لذا به دنبال این امر هستیم که بین بندر کاسپین و بندر انزلی تردد مسافری را راه اندازی کنیم و به نظر بنده از جذابیت خاصی برخوردار خواهد بود و مردم نیز می توانند از اسکله های بندر انزلی  در بلوار توسط قایق های تفریحی به بندر کاسپین بروند و بالعکس.در کوتاه مدت شاید بتوان این خط را راه اندازی کرد.

حق شناس در خصوص ساخت پیاده راه در موج شکن غربی انزلی گفت : در موج شکن قدیمی انزلی این پیاده راه ساخته شد و اکنون در موج شکن  جدید در سمت غرب ، برنامه ی زیباسازی و پیاده راه سازی توسط اداره بندر در دست اجراست تا ان شاالله مردم بتوانند از فضا و محیط موج شکن غربی لذت ببرند.