رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره که این طرح در مجلس نیز بررسی و تصویب می شود یا خیر؟ بیان داشت: دیگر نیازی نیست بعد از بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی اقتصادی قوا، درمجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

به زودی مردم تاثیر ارز دولتی را بر سفره های خود احساس می کنند

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور به موضوع لمس نشدن اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی در بازار و سفره مردم اشاره کرد و بیان داشت: در قانون بودجه سال ۹۸، برای تامین کالاهای اساسی اعتبار ۱۴ میلیارد دلاری دیده شده است، اکنون تاثیر این میزان اعتبار در بازار احساس نمی شود.

نوبخت ادامه داد: این مورد جز مسائلی است که مجلس اعلام کرده و اکنون مورد بازبینی قرار گرفته است تا به روشی اقدام شود که  مردم آثار این ۱۴ میلیارد دلار  را در سفره هایشان احساس کنند.اکنون روش مذکور در حال بررسی است و به زودی انجام می شود، همچنان قرار است ارز دولتی به ۲۵ قلم اختصاص پیدا کند.