گیلان شهر/ در راستای تنظیم بازار از فردا چهارشنبه ۴۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب ۸۹۰۰ تومان در شهرستان رشت توسط فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای رفاه و هفت و بزودی در جانبو به تدریج توزیع خواهد شد.
وهمچنین در سایر شهرستانهای گیلان نظیر املش(فروشگاه هفت) ماسال(فروشگاههای هفت، رحمتی و طاهریان)، سیاهکل(فروشگاه هفت)، شفت(فروشگاههای علیزاده و رفیعی)، رضوانشهر(فروشگاه‌های کریمی و نوری)، آستارا (جانبو)، فومن (فروشگاه هفت)، آستانه اشرفیه(فروشگاه های هفت و جانبو)، رودبار(فروشگاههای رفاه و دانشمند)، لنگرود(فروشگاههای هفت و رفاه)، انزلی(فروشگاههای جانبو و مارلیک)، صومعه سرا(فروشگاه های کامران و پژمان و افق کوروش)، لاهیجان(فروشگاه‌های حسین زاده و کارگر)، تالش(فروشگاه های سیدمحمدی، گیلاندوست و نیایش و افق کوروش) رشت(هفت و رفاه و بزودی درجانبو)نیز توزیع خواهد شد.

همزمان با این اقدام ۱۶ تن گوشت قرمز منجمد برزیلی با قیمت ۲۹,۵۰۰ تومان و سایر گوشت های منجمد با قیمت ۲۸ هزار تومان از فردا چهارشنبه در شهرستان رشت توسط فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای دلفین (منظریه)، رفاه- فریدون شریفی(م بزرگ)-فدائی یوسف(م پاسداران)-مجتبی نوری(سرزمین شمالی)-فلامینگو خمام و خشکبیجار توزیع خواهد شد.

همچنین گوشت قرمزمنجمد در این مرحله فقط در سایر شهرستانهای شفت، آستانه اشرفیه، رودبار، لنگرود، انزلی، سنگر، لاهیجان، تالش، نیز توزیع خواهد شد.

لذا ضمن حضور بازرسین این سازمان به صورت محسوس و نامحسوس در مراکز توزیع، هموطنان ارجمند نیز می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفی موارد را به سامانه ۱۲۴ گزارش نمایند.