در روزهای گذشته برخی کانال های تلگرامی در کنار تعداد انگشت شماری از رسانه ها اقدام به انتشار اخباری غیررسمی از نتیجه پروسه بررسی صلاحیت شهردار منتخب رشت کردند که هیچ یک ازاین اخبار موثق و معتبر نیست.

پیگیری های نشان می دهد تا این لحظه در خصوص نتیجه بررسی صلاحیت حامد عبدالهی به عنوان شهردار منتخب رشت هیچ اعلام رسمی صورت نگرفته و روال قانونی همچنان در حال طی شدن است.

تجربه ادوار گذشته نشان می دهد پروسه تایید صلاحیت شهرداران رشت و بسیاری از شهرستان ها زمان قابل توجهی را به خود اختصاص داده به طوری که این زمان برای محمود فریدونی ۸۱ روز، سید محمد علی ثابت قدم ۴ ماه، خلیلی ۵۱ روز، دومین دوره شهرداری ثابت قدم ۶۸ روز و مسعود نصرتی ۲۸ روز بوده است. از زمان انتخاب حامد عبدالهی به عنوان شهردار رشت تا این لحظه ۴۳ روز گذشته که برای طی شدن پروسه بررسی صلاحیت، زمانی کاملا عادی و قابل پیش بینی نسبت به ادوار گذشته بوده است.

بنابراین نگاهی به مدت زمان بررسی صلاحیت شهرداران پیشین رشت نشان می دهد که روندی عادی در حال طی شدن است و برخی از گمانه زنی ها به نظر می رسد شاید در راستای فضاسازی مدنظر طیف هایی خاص باشد و به هیچ عنوان قابل استناد نیست.

حرف تازه