گیلان شهر/ دانش آموز تالشی چک یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی را که پیدا کرده بود به مدیر مدرسه تحویل داد.

رئیس اداره آموزش و پرورش تالش امروز گفت: کیان شهرستانی یکی از دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدرسه شهید مطهری خلیف آباد اسالم تالش هنگام رفتن به مدرسه چکی حامل به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را  پیدا کرد و  به مدیر مدرسه اش تحویل داد.

مختاری افزود: مدیر مدرسه با همکاری این دانش آموز صاحب چک را که مسئول یکی از کارگاه‌های پالت سازی بود شناسایی کرد و چک را به وی تحویل داد.