گیلان شهر/  با صدور حکمی از سوی محمد اسلامی، ماکان پدرام به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی گیلان منصوب شد.

مدیریت اجرایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از جمله سوابق ماکان پدرام بوده است.

وی جانشین علی خاوری در این مسئولیت خواهد شد.

پدرام اصالتا شرق گیلانی است و مجری پروژه راه آهن قزوین-رشت بوده است.