طی حکمی از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، مصطفی طاعتی مقدم به عنوان مدیرکل حوزه وزارتی منصوب شد.

در بخشی از حکم انتصاب آمده است: نظر به تعهد، تقید و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت مدیرکل حوزه وزارتی منصوب می نمایم.

در بخش دیگری از این حکم نیز آمده است: امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

مصطفی طاعتی مقدم متولد سال ۱۳۵۸ و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و کارشناسی مهندسی عمران است.

وی اصالتا صومعه سرایی است و پیش از این، مدیرکل دفتر زیربنایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران بوده است.