گیلان شهر/ محمد مهدی الطافی رئیس هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان گیلان گفت: نتیجه نهایی و اسامی منتخبین بر اساس بند ۱-۱۰ نظامنامه انتخابات، طی مدت مقرر در آیین نامه مذکور و صرفاً پس از تائید دستگاه نظارت کشور اعلام می گردد.

نتایج اولیه انتخابات جهت انتخاب ۱۵ عضو اصلی هیئت مدیره و ۷ عضو علی البدل بدین شرح است:

گروه عمران:

۱-رضا قاسمیان ۲۲۱۷ رای
۲-سینا مقدادی ۲۱۰۷ رای
۳-ایرج پورنصیری ۱۶۷۳ رای
۴-هدی پورغفار ۱۳۴۱ رای
۵-میلاد نصر ۱۲۱۷ رای
۶-ساعد دست پیمان ۱۱۸۳ رای
۷-آرش بهار(علی البدل) ۱۰۳۵ رای

گروه نقشه برداری

۱-سعید بدوی(اصلی) ۱۵۳۶ رای
۲-یاسر پورواحدی ۱۱۲۲ رای

گروه برق

۱-مجتبی نصر ۱۴۲۷ رای
۲-کیانوش علیپور ۱۳۶۰ رای

گروه معماری

۱-مهرداد کاظمی ۱۸۷۲ رای
۲-ماجد یلدرمیان ۱۵۴۶ رای
۳-مجتبی احمدزاده ۶۴۳ رای

گروه مکانیک

۱-فرشید رجبی ۲۲۷۹ رای

گروه شهرسازی

۱-مسعود موسوی ۱۴۹۲ رای